REGISTREERI

E-kool

Kõik meie kooli õpilased saavad internetikooli kasutada neile antud parooli ja kasutajanime abil.

Internetikool on virtuaalne õpikeskkond, kus saab:
1. harjutada teooriaeksamiks;
2. sooritada arvestusi;
3. omada ülevaadet õpingutest;
4. lugeda teoorialoengute konspekte;
5. vaadata sõiduõpiku videot

E-kool: