REGISTREERI

Autokooli õppekava

Esmaõppe algaste
TeooriaõpeSõiduõpe
ÕppeaineÕppetundeÕppeaineSõidutunde
1. Sissejuhatus autokooli kursusessekokku
vähemalt 24
1. Juhi tööasend ja turvavarustuskokku
vähemalt 27
2. Liiklus kui süsteem2. Sõiduki käsitsemine
3. Liiklejad3. Sõiduki juhtimine vähese liiklusega teel
4. Sõit teel4. Peatumine ja parkimine
5. Lõikumiste läbimine5. Sõiduki juhtimine erinevates
liiklussituatsioonides
6. Peatumine ja parkimine6. Sõit asulavälisel teel
7. Eriline liikluskord7. Möödasõit, möödumine ja ümberpõige
8. Möödasõit ja möödumine8. Sõiduki juhtimine planeeritud teekonnal
9. Erilised olukorrad9. Keskkonda säästev sõiduki juhtimine
10. Liiklusohutus10. Õppesõit individuaalprogrammi järgi
11. Inimene sõidukijuhina
12. Sõiduk
13. Peatamisteekonna pikkust mõjutavad tegurid
ja riskide ennetamine
211. Algastme libedasõidu harjutuste
sooritamine
1
14. Pimeda ajal sõiduki juhtimine112. Pimeda ajal sõiduki juhtimine1
TE. Liiklusteooria eksam1SE. Sõidueksam1
Kokku esmaõppe algastmes vähemalt28Kokku esmaõppe algastmes vähemalt30
Jätkuõpe
TeooriaõpeSõiduõpe
TeemaÕppetundeTeemaSõidutunde
JÕ. Jätkuõpevajaduse korral
(õppemaht
määratakse
individuaalselt)
JÕ. Jätkuõpe2
Kokku jätkuõppes vähemalt2
Lõppastme koolitus
TeooriaõpeSõiduõpe
TeemaÕppetundeTeemaSõidutunde
LT1. Keskkonda säästev, ohutu ja teisi liiklejaid arvestav mõtteviis.
Käitumine libedates teeoludes
3LS1. Keskkonda säästva, riske vältiva ja teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi süvendamine1
LT2. Libedasõidu riskivältimise praktikum1LS2. Libedasõidu riskivältimise harjutuste sooritamine1
Kokku lõppastme koolituses4Kokku lõppastme koolituses2